kurier

Usługi kurierskie

Ogromne zapotrzebowanie na usługi kurierskie sprawia, że branża ta ulega dynamicznemu rozwojowi. W dużej mierze wiąże się on ze stale rosnącą rolą rynku e-commerce, jak również z niewydolnością narodowych systemów…